GDPR

GDPR

Vi lämnar under inga omständigheter ut några uppgifter om våra kunder. När ni loggar in dina uppgifter till oss då registreras inget annat än din e postadress för att vi ska kunna nå dig med den information du önskar ta del av.

Lagar – Webbkakor
Vi har uppdaterat vår personuppgiftspolicy i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (förordning (EU) 2016/679).

Några viktiga skillnader i dataskyddsförordningen jämfört med gamla Personuppgiftslagen är att det ställs högre krav på företag och myndigheter gällande integritetsskydd, öppenhet samt att dina rättigheter blir fler och tydligare.

Via följande länk kan du läsa mer om den nya förordningen som börjat gälla från och med den 25 maj 2018.
Datainspektionen – GDPR

I Europeiska Unionen regleras sedan tidigare användningen av webbkakor genom direktivet om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation; 2002/58/EG) av den 12 juli 2002. Då direktivet implementerats blev det förbjudet att lagra information på användares datorer utan deras medgivande, som måste ges klar och tydlig information om ändamålet.[4]

Enligt den svenska lagen om elektronisk kommunikation (LEK; SFS 2003:389) från den 25 juli 2003, skall alla som besöker svenska webbsidor informeras om vad kakor används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. Lagen trädde i kraft den 25 juli 2003.[5] Genom lagen implementerades direktivet i Sverige.