Integritetspolicy

Asteras integritetspolicy

Ni kan komma att tillhandahålla information om er själva när ni använder våra tjänster, vid offertförfrågan eller vid kontakt med oss. 

All insamlad personuppgift hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (förordning (EU) 2016/679). Vi lämnar under inga omständigheter ut några uppgifter om våra kunder.  

Vi behandlar era personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen och så länge det finns laglig grund för ändamålet.    

 
Via följande länk kan du läsa mer om den nya förordningen som börjat gälla från och med den 25 maj 2018. 
Datainspektionen – GDPR